Onderzoek straling

Onderzoek straling

Effecten van straling op gezondheid

Er zijn al veel onderzoeken gedaan naar de effecten van straling en er is al veel literatuur over te vinden, desondanks zijn honderdduizenden mensen zich er niet van bewust dat elektromagnetische straling ongezond is.

Klachten die door artsen niet kunnen worden verklaard zijn regelmatig te wijten aan elektromagnetische straling. Een langdurige blootstelling aan straling kan ziekmakend zijn, uiteraard verschilt het klachtenbeeld en de weerstand per persoon. Een overzicht van de meest voorkomende klachten als gevolg van straling vindt u hier.

Er zijn mensen die belast zijn met straling en tegelijkertijd geen of nauwelijks waarneembare klachten hebben er zijn mensen die elektrohypersensitief (EHS) zijn. Deze laatste groep mensen worden erg ziek van straling. Uit stralingsanalyses blijkt dat meer dan 50% in meer of mindere mate belast is met elektromagnetische straling.

Elektrostress-aandoeningen kunnen zich vertalen in klachten en aandoeningen als: slapeloosheid, vermoeidheid, hoofdpijn, stress, maag-/darmklachten, verhoogde kans op leukemie, allergieën, verhoogde bloeddruk en gedragsstoornissen. Maar ook reumatische klachten zoals pijn in de nek, schouders en (onder)rug kunnen een gevolg van stralingsbelasting zijn. Diverse onderzoeken richten zich nu ook op beschadigingen door straling aan DNA en de celstructuur van de mens.

Artsen bevestigen stijging gezondheidsklachten en straling

Wereldwijd merkt een toenemend aantal artsen, specialisten en medische wetenschappers een stijging van het aantal gezondheidsklachten als gevolg van straling op. Sinds 2002 hebben meer dan 1000 artsen en meer dan 36.000 mensen mondiaal een Medisch Appèl ondertekend waarin ze onderschrijven dat ze een algemene toename van chronische aandoeningen met onduidelijke oorzaken hebben geconstateerd.
Ook bevestigen ze dat deze stijging van gezondheids- en welzijnsproblemen gelijktijdig optreedt met een toename van stralingsbelasting in de leefomgeving bijvoorbeeld door de installatie van een zendmast of gebruik van mobiele telefoon en/of draadloze (DECT) huistelefoon.

Het Medisch Appèl is een oproep om de blootstelling van de bevolking aan deze velden te verlagen, een bewustere omgang met elektrische en draadloze technologie te stimuleren en beleid te baseren op alle wetenschappelijke onderzoeken die gepubliceerd zijn in internationale wetenschappelijke tijdschriften en hierop geen schifting toe te passen.

Symptomen straling in combinatie met andere aandoeningen

De mate en de ernst van de gezondheidsklachten door straling variëren per persoon. Bij mensen die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS), meervoudige chemische overgevoeligheid (MCS), sick building syndrome en burn-out zou straling mogelijk deel uit kunnen maken van de problematiek. Incidenteel lijkt elektrogevoeligheid juist de aanleiding te zijn geweest voor het ontstaan van één van deze aandoeningen. De gezondheidklachten lijken sterk op elkaar en zijn mogelijk voor een deel identiek.

Klachten straling bouwen op

Mensen die last hebben van straling geven meestal aan dat de daarmee gepaard gaande gezondheidsklachten zich langzaam hebben opgebouwd. Het begint er vaak mee dat je ontdekt dat je minder lang kunt bellen of achter de computer kunt zitten omdat je klachten krijgt zoals hoofdpijn, vermoeidheid, pijnsensaties in het lichaam, of misselijkheid. Vaak neemt je gevoeligheid voor straling toe naarmate de tijd verstrijkt: de tijdspanne dat je in contact kunt staan met een stralingsbron neemt af en de klachten verergeren in hevigheid. Kreeg je bijvoorbeeld eerst alleen klachten als je zelf een tijdje aan het bellen was; later kan het zijn dat je ook last krijgt als in jouw buurt mobiel gebeld wordt. In uitzonderlijke gevallen kan de (over)gevoeligheid voor straling dusdanig ernstig worden dat geen enkele stralingbron meer verdragen wordt. Er zijn situaties bekend van mensen die niet meer naar buiten kunnen, die verhuizen naar het buitenland of in een stralingsvrij gebied gaan wonen. Zie wat is spininversie?

Onderzoek straling

Bio-initiative rapport
cHet Bio-initiative rapport is één van de meest uitgebreide rapporten die er tot op heden zijn verschenen over de gezondheidsgevaren van elektromagnetische velden/straling. De vernieuwde versie in 2012 is gebaseerd op 1800 nieuwe wetenschappelijk studies op dit gebied. Aan het bio-initiative rapport werkten 29 onafhankelijke wetenschappers en gezondheidsexperts mee. Lees meer…

Reflex Studie
dDe Reflex-studie is een internationale studie gefinancierd door de EU. Hij werd uitgevoerd door 12 verschillende laboratoria in 7 verschillende landen. De studie startte in 2000 en werd in 2004 afgerond.De effecten van elektromagnetische velden van zowel extreem lage frequenties (hoogspanningslijnen) als radiofrequenties (gsm-toestellen) werden onderzocht. Dat onderzoek gebeurde op cellen van verschillende oorsprong (in vitro onderzoek). Lees meer…

WHO

e

Wereldgezondheidsorganisatie classificeert hoogfrequente straling als “mogelijk kankerverwekkend”

Lopende studies
gOp dit moment zijn er nog steeds onderzoeken bezig. Klik hier voor de lopende studies

Interphone studie

fDe Interphone-studie is in 2000 gestart als een groot epidemiologisch onderzoek naar het verband tussen kanker en het gebruik van gsm-toestellen. De studie werd gecoördineerd door het IARC (International Agency for Research on Cancer) en uitgevoerd door onderzoekers uit 13 verschillende landen. De uitkomsten van het onderzoek vormden reden om mobiele telefoons op de lijst ‘mogelijk kankerverwekkend’ van de WHO op te nemen. Lees meer…

Overzicht van alle wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van straling
Wil je alle onderzoeken op het gebied van straling inzien, dan kan dat op de website van het EMF-portal
h