Wat is spininversie?

Bij stralingsbelasting zijn cellen structureel aangetast door straling. Als een cel zogenoemd stralingbelast is wil dit zeggen dat de cel stralingsfrequenties heeft “geabsorbeerd”. De cel heeft in zich opgenomen de energie/informatie van een of meerdere specifieke stralingsvormen. Je kunt bijvoorbeeld belast zijn met UMTS en hoogspanningsstraling, terwijl je niet belast bent voor andere vormen van straling. Een voorwaarde van belast te zijn met een specifieke straling is dat je aan die specifieke stralingsbron bent blootgesteld. Daarnaast is van invloed de extra gevoeligheid die de ene mens heeft voor DECT signalen en de andere mens voor bijvoorbeeld UMTS.

De cel heeft specifieke stralingsfrequenties geabsorbeerd en gaat vanaf dat moment mee-resoneren met straling. Oftewel sterk daarop reageren en met de straling meetrillen.

Men is niet zomaar ineens stralingbelast. De cellen zullen doorgaans langere tijd intensief zijn blootgesteld aan straling, hetgeen uiteindelijk lijdt tot een spininversie.

Wat is spininversie?
De mate stralingsbelasting hangt af van:

1. De stralingsbron/zender:

 • Intensiteit van de straling
 • Duur van de blootstelling

2. En de mens/ontvanger:

 • Sterkten van natuurlijk afweermechanisme
 • Gevoeligheid van de persoon voor straling

Als cellen stralingbelast zijn is er ook sprake van een verstoorde celcommunicatie. De cel heeft nog wel zijn natuurlijke frequenties maar die worden bij stralingsbelasting verstoord of zelfs overstemd door de stralingsfrequenties.

Vergelijk een goed gesprek in een restaurant en er komt een luidruchtige groep mensen naast jou en je partner zitten. Zitten jij en je partner op dat moment goed in je vel en voelen jullie je goed dan heeft zo’n groep nog wel invloed op het gesprek, maar je bent niet totaal afgeleid (vergelijk verstoring celcommunicatie door straling). Als je op dat moment niet lekker in je vel zit dan heeft een dergelijke luidruchtige groep meer impact op je gesprek. Het kan zelfs het contact tussen jou en je partner overstemmen.

De verstoring van de celcommunicatie kan plaatsvinden op orgaanniveau, maar ook tussen organen.

Belangrijkste punten stralingbelaste cellen

1. Conditie voor stralingsbelasting: langdurige blootstelling aan straling en intensiteit van de stralingsbron
2. De mate van stralingsbelasting en hoe snel je stralingbelast raakt hangt af van meerdere factoren:

 • Duur blootstelling aan
 • Intensiteit van de straling
 • Persoonlijke gevoeligheid, zie EHS
 • Sterkte van het natuurlijke afweersysteem

3. Bij stralingbelaste cellen is de celcommunicatie verstoord. Ook als je op dat moment niet blootgesteld bent aan straling.

Wat is spininversie?

Bij een langdurige blootstelling aan straling treedt er uiteindelijk een zogenoemde spininversie op. Het is een Engelse term voor „draaien in de verkeerde richting” ( to spin= draaien, inversion= verkeerde kant). Het komt er eigenlijk op neer dat er cellen van het lichaam „verkeerd gepoold” zijn geraakt. Dit heeft vooral een grote impact op de rode bloedcellen want deze zijn dan linksdraaiend in plaats van rechtsdraaiend geworden.

Het resultaat van deze spininversie is dat het transportsysteem van het bloed niet meer optimaal werkt, met als gevolg dat voedingsstoffen niet goed (meer) naar de lichaamscellen worden vervoerd en dat afvalstoffen niet goed (meer) worden afgevoerd.

Spininversie zorgt voor een lagere weerstand en een slecht werkend immuunsysteem. Met spininversie is het dus heel goed mogelijk dat u erg gezond eet en drinkt, kwalitatief goede supplementen slikt, maar dat u weinig resultaat bereikt. Zie symptomen spininversie.

Een ander bijkomend nadeel van spininversie is dat iemand zogenoemd therapie resistent wordt voor alle (natuurlijke) behandelingen, ongeacht welk type behandeling iemand kiest om aan zijn gezondheid te werken.

Wat zijn de eventuele symptomen van Spininversie?

Veel mensen merken daar niets van. Ruim 80% van de belaste mensen heeft weliswaar in mindere of meerdere mate last van Spin Inversie, maar wijt hun klachten aan andere zaken. Echter kan men op de langere termijn wel een aantal vreemde zaken gaan opmerken zoals:

 • Koude handen en voeten
 • Slecht slapen
 • Altijd moe zijn
 • Veel slaap nodig hebben
 • Tintelingen in lichaamsdelen
 • Altijd honger hebben
 • Niet goed op behandelingen reageren
 • Vaak hoofdpijn
 • „Alles al hebben geprobeerd, maar niets werkt”
 • En verder een heel scala aan ziektes en kwalen.

Behandeling spinversie

Het fenomeen van de totale stralingsbelasting is eenvoudig te behandelen. De 1ste stap is de spininversie ongedaan maken. Zowel de stralingsbiologen van Bureau Straling Meten als de therapeuten uit ons Netwerk van Zorg beschikken over een apparaat waarmee de spininversie binnen 8 minuten uit je systeem is. De 2e stap is ervoor zorgen dat je zowel binnen als buiten je huis beschermt bent tegen straling en om hiermee te voorkomen dat de spininversie terugkomt.

Zou je deze 2e stap niet zetten, en na een behandeling tegen spininversie weer naar huis gaan en je niet goed beschermen, dan is het na een week weer hetzelfde liedje; totale stralingsbelasting die weer leidt tot een nieuwe spininversie.

Om dit te voorkomen adviseren wij de producten van Wibronic. Wibronic is het enige product op de markt dat beschermd tegen straling én spininversie.

Bewaren

Bewaren

Bewaren