Vitamunda

Hoe kun je jezelf beschermen tegen elektromagnetische straling?

Wij leven in een wereld van straling. Dit komt omdat er steeds meer apparaten in ons leven zijn gekomen die verschillende soorten elektromagnetische straling uitzenden. Dit wordt in de volksmond ook wel kortweg ‘straling’ genoemd. Echter is dit niet helemaal de juiste benaming, omdat met straling wetenschappelijk nucleaire straling wordt bedoeld. Het gaat hier over de straling die van elektronische apparaten afkomt en wat daarvan het effect is op het functioneren van het lichaam. Dit soort straling heeft niet alleen effect op het functioneren van het menselijk lichaam, maar ook op dat van dieren en planten. Wij beperken ons tot de effecten op het menselijk lichaam.

Het functioneren van ons lichaam

Het menselijk lichaam is een elektrisch wezen. Dat weet bijna iedereen, omdat we op school allemaal leren dat onze arm beweegt als we dat willen doordat onze hersenen dan allerlei elektrische stroompjes uitzenden. Deze stroompjes komen dan bij de spieren aan die we willen laten bewegen en dan werkt dit op de spier die zich vervolgens gaat samentrekken en de arm beweegt. Via dit principe bewegen niet alleen onze ledematen en ademhalingsspieren, maar ook bijvoorbeeld ons hart, darmen en andere organen. Daar hoeven we dan gelukkig niet over na te denken, omdat dit via het onwillekeurig zenuwstelsel gaat. Het geeft wel aan dat we 24 uur per dag elektriciteit in ons lichaam hebben dat ons lichaam laat functioneren. De geleiding en werking van deze stroompjes gaat via een zeer delicaat systeem van wisselingen van mineralen in spieren en zenuwen die allemaal andere elektrische ladingen ten opzichte van elkaar hebben. Die verschillen in elektrische ladingen van de mineralen die in de weefsels aanwezig zijn, zijn heel erg summier. Dit wil zeggen dat het om minuscule verschillen in elektrische waarden gaat. Het is belangrijk om dit te begrijpen, omdat ons functioneren van het gehele lichaam afhankelijk is van zeer kleine verschillen in elektrische ladingen van de aanwezige mineralen. De zeer delicate balans van verschillende ladingen doet ons lichaam dus optimaal functioneren.

De moderne maatschappij kent lichaamsvreemde moleculen

De mens is gemaakt in een tijdperk waarin de mens zelf nog geen elektriciteit maakte. Toen de mens ontstond bestond er nog helemaal geen elektriciteit. De mens zwierf toen over de prairie en eten dat aanwezig was in de omgeving. Dat hield in dat hij heel natuurlijk eten nam. Groenten en fruit en wellicht af en toe een konijntje of vis. Dit is het voedsel waar de mens voor gemaakt was en dat kan het lichaam goed verteren en ontgiften. Nu leven wij tegenwoordig in de moderne maatschappij waar wij met meer dan 2600(!) soorten lichaamsvreemde moleculen per dag in aanraking komen. Dit is op zich al lastig voor het lichaam, want eigenlijk is het niet gemaakt deze stoffen kwijt te raken, maar daar bestaan gelukkig allerlei detox kuren voor. Daarnaast hebben wij sinds een jaar of 25 een flinke batterij aan apparaten in en om het huis die ook allerlei soorten straling uitzenden. We spreken dan over de straling van onze mobiele telefoon, computer, tv, magnetron, GSM masten, radar, radio etc. Dit bestond ten tijde van het ontstaan van de mensheid niet en onze lichamen hebben daar dan ook geen afweer voor. Waarom dienen we daar eigenlijk afweer voor te hebben?

Elektrische golven

Al deze soorten straling zijn golflengten die door de lucht ‘reizen’, net als geluidsgolven en lichtgolven. Nu zijn licht- en geluidsgolven natuurlijk voorkomende soorten golven, dus daar heeft ons lichaam geen last van, maar van de elektrische golven wel. Het is dat we deze golven niet kunnen zien, maar ze zijn er wel degelijk. Het zijn er zelfs zo veel dat als we ze zichtbaar zouden kunnen maken, we door een dikke erwtensoep van straling heen zouden moeten kijken. Veel mensen beseffen zich dit niet. Al deze elektrische stralen bombarderen als het ware ons lichaam 24 uur per dag. Dit heeft een zeer groot effect op ons lichaam, omdat het wel degelijk al die delicate balansen van elektrische spanningsverschillen waar ons lichaam op werkt verstoord.

Spininversie

Als de stralingsbelasting van korte duur is kan het lichaam zijn balansen nog wel in stand houden, maar dit gaat steeds moeilijker worden naarmate deze situatie voortduurt én de frequentie van de straling toeneemt en krachtiger wordt. Op een gegeven moment gaan er dan ook klachten optreden, zoals vermoeidheid, slaapproblemen en vage klachten. Daar kan het lichaam dan nog wel enigszins mee omgaan, maar als die straling blijft doorwerken op het lichaam komen er op den duur problemen. Uiteindelijk ontstaat er een situatie die omschreven kan worden als de ‘Totale Stralingsbelasting’ en dan is het voor het lichaam niet meer mogelijk bepaalde systemen goed te laten verlopen. Deze belasting noemen we technisch ook wel ‘Spininversie’, omdat het lichaam energetisch gezien ‘ompoolt’.

Spininversie zorgt voor resistentie van veel therapieën

Het fenomeen spininversie geeft een technisch probleem voor het lichaam. Het maakt het lichaam namelijk ‘therapie resistent’. Dit houdt in dat allerlei gezondheidsmaatregelen en therapieën niet meer aanslaan. Je kunt in een dergelijke situatie proberen gezond te eten, supplementen te nemen of kuren te doen, maar die werken dan niet meer. Natuurgeneeskunde werkt namelijk alleen als bij iemand de lichaamseigen geneeskracht het nog doet. Met een totale stralingsbelasting doet deze geneeskracht het niet meer. Ook behandelingen bij therapeuten zullen niet goed of helemaal niet meer werken.

Wibronic: Feeling better in a wireless world!

Gelukkig is het fenomeen van de totale stralingsbelasting makkelijk en goed op te lossen. De Spininverter is een apparaat dat dit in ongeveer 10-12 minuten kan behandelen. Hierna is de cel communicatie in je lichaam hersteld én is de spininversie uit je systeem. Na deze behandeling wil je uiteraard voorkomen dat je wederom belast wordt met straling én de spininversie terugkomt. Wibronic heeft hiervoor een uniek concept ontwikkeld dat jou zowel binnen als buitenshuis beschermt tegen straling. Voor buiten is de zogenoemde Bodyshield ontwikkeld en voor in huis de Homeshield. De Homeshield heeft een bereik van 7-8 meter en gaat niet door het plafond. Afhankelijk van de grootte van je huis heb je dan één of meerdere Homeshields nodig

Werking Wibronic

De werking van de producten van Wibronic is tweeledig. Ten eerste wordt de slechte straling als het ware omgevormd tot onschadelijke straling, doordat de harde randjes er af worden afgehaald. Hierdoor wordt de elektromagnetische straling meer biocompatible. Ten tweede zendt Wibronic een aantal helende frequenties uit, waaronder de Schumannresonantie. Het menselijk lichaam is namelijk altijd op zoek naar balans en de cellen in je lichaam kunnen maar één frequentie tegelijk accepteren. Door naast alle verstorende elektromagnetische frequenties ook harmonische en helende frequenties aan te bieden negeert ons lichaam als het ware alle verstorende elektromagnetische frequenties om ons heen. Ons lichaam zal namelijk altijd een natuurlijke frequentie de voorkeur geven en daarmee negeert het als het ware de rest. Dit is ook de reden dat je thuis voldoende Homeshields moet hebben en je buiten de Bodyshield nodig hebt, want als je jouw lichaam 24/7 naast alle verstorende frequenties ook de juiste frequenties aanbiedt, wordt de cel communicatie niet meer verstoord en kan je lichaam eindelijk gaan herstellen.

Netwerk van Zorg

Nu de cel communicatie in je lichaam is hersteld, je geen last meer hebt van spininversie én je beschermd bent tegen straling begint het eigenlijk pas. Dit is de reden dat we het zogenoemde Netwerk van Zorg hebben opgezet. In het Netwerk van Zorg werken therapeuten en Bureau Straling Meten met elkaar samen om op deze manier samen te werken aan jouw gezondheid. Naast bescherming tegen straling is het uiteraard ook erg belangrijk om zware metalen uit je lichaam te halen, de juiste vitaminen en mineralen binnen te krijgen, andere blokkades op te ruimen én bijvoorbeeld de ziekte van Lyme op de juiste manier aan te pakken. Dat onze aanpak bijzonder goed werkt blijkt wel uit de vele video testimonials die we de laatste tijd mochten opnemen. Je kunt ze hier>>https://www.bureaustralingmeten.nl/reviews/video-reviews/ vinden.

Bureau Straling Meten

Voor meer informatie over de producten van Wibronic of wil je graag meer weten over of deelnemen aan ons Netwerk van Zorg, dan kun je contact opnemen met Huub Smolders van Bureau Straling Meten. Bureau Straling Meten kan op een professionele manier alle straling in je huis meten waarna je een uitgebreid en glashelder meetrapport krijgt. Tijdens de zogenoemde Stralingsanalyse Woning krijg je ook veel tips hoe je zelf straling zoveel mogelijk kunt beperken. Een Stralingsanalyse Woning kost normaal €240,-, maar met de kortingscode Vitamunda ontvang je €50,- korting als je aansluitend de producten van Wibronic laat installeren.