Video’s

Video’s

Hoe machtig is de mobiele telefoon lobby?

UMTS - (geheime) Deal tussen Overheid en Telecom-bedrijven. Doel: bevolking buitenspel zetten.

Huisarts waarschuwt voor straling

Documentaire VTM - Telefacts: Hoe machtig is de telefoonlobby?

Documentaire Zembla: Ziek van je mobieltje

Dr. Hugh Taylor geeft in deze 3 minuten durende video uitleg over een studie van de Yale Universiteit waarin muizen als foetus zijn blootgesteld aan straling van mobiele telefoons. Dr. Hugh Taylor is hoofd van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van Yale Universiteit.

Toen deze muizen volwassen waren is gekeken naar het gedrag en naar de hersenontwikkeling. Het bleek dat de muizen ADHD-achtig gedrag vertoonden en dat de hersenen zich anders ontwikkeld hadden.

Onderzoek Universiteit Wageningen: Straling gsm en draadloos internet maakt bomen ziek

Onderstaand filmpje, waarbij verschillende experts op gebied van kanker en gezondheid hun zorgen uitspreken over veiligheid van WiFi straling, is al twee jaar oud. Ondertussen is er al een en ander veranderd, behalve in Nederland. In dit duidelijke korte filmpje is te zien wat de invoering van WiFi op scholen voor effecten kan hebben op kinderen zoals hartkloppingen, hoofdpijn, concentratieproblemen, vruchtbaarheidsvermindering, vermoeidheid etc. en wat ouders en experts daarover denken.

Huisarts over straling: Veel mensen nemen ‘elektrostress’ niet serieus. Huisarts Liesbeth Adriaansens vindt juist dat er veel meer aandacht besteed moet worden aan het fenomeen. Wereldwijd onderzoek van het WHO wijst uit dat 3% van de bevolking klachten ondervindt . Voor Nederland is onderzoek gedaan door de stichting EHS die ook op een percentage van 3% komt.

Wat is elektromagnetische straling eigenlijk? Wat zijn de risico’s van elektromagnetische velden en waarom weet het grote publiek hier weinig van? Wat zijn de biologische effecten van draadloos internet, GSM, UMTS, DECT telefoons, hoogspanningskabels? Hoe schadelijk zijn de nieuwe ontwikkelingen? Is draadloze straling mogelijk kankerverwekkend, neurotoxisch, DNA beschadigend? Wat zijn de effecten op het immuunsysteem, het hormonale systeem en het brein? Zijn er gevolgen voor de vruchtbaarheid? Worden onze kinderen extra bedreigd? Zijn er praktische oplossingen om eventuele schadelijke effecten te minimaliseren of tegen te gaan? Wat is de rol van de Gezondheidsraad en de overheid?

Luister mee met de experts prof. dr. ir. Michiel Haas (Professor TU Delft, NIBE.org, auteur van het boek ‘ElektroStress & Gezondheid’), dr. Hugo Schooneveld (voormalig senior scientist Wageningen Universiteit en Research Centrum, voorzitter Stichting EHS.nl)dr. Leendert Vriens (natuurkundige, webmaster van StopUMTS.nl) en Hayo Bol (http://hayobol.nl/) en luister naar het afsluitende panelgesprek met het publiek.  TV-dialoog “Biologische effecten straling’ (2013).

Interview met dr. Leif Salford, neurochirurg, over het lekker van de bloed-hersenbarriere na mobiel telefoongebruik

Dr. Havas is an associate professor of Environmental & Resource Studies at Trent University where she teaches and does research on the biological effects of environmental contaminants. Her research deals with the health effects of non-ionizing electromagnetic energy at the extremely low frequency range associated with electricity (60 Hertz) and at the radio frequency range commonly associated with wireless telecommunication. Dr. Havas is particularly interested in monitoring exposure of the population in urban centres to radio frequency radiation and power-frequency fields. She is the author of numerous works on the subject. She received her Ph.D. from the University of Toronto, completed Post-Doctoral research at Cornell University, and taught at the University of Toronto before going to Trent University in Peterborough, Canada. Lezing over straling door dr. Magda Havas

Wi-Fi Dangers – BBC Panorama FULL VERSION (Stop Smart Meters Australia) BBC documentaire over straling

Wifi-technologie simpel uitgelegd voor leraren en ouders (Engelstalig)

Around the world an increasing number of governments and authorities have banned or warned against the use of wifi in schools. Many experts, scientists and doctors are warning the public to take a precautionary approach.
In this video we examine the facts… Engelstalige voorlichtingsvideo WIFi op scholen