Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS)

Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS)

Elektro Hypersensitiviteit (EHS, ook wel elektroallergie of elektrostress) is de term voor mensen die overgevoelig zijn voor elektromagnetische straling. Symptomen variëren van branderig gevoel van de huid tot uitputting en duizeligheid. Regelmatig zijn de klachten zelfs zo heftig dat mensen niet meer kunnen functioneren.vermoeid-achter-laptop

Niet iedereen is er van overtuigd dat deze overgevoeligheid daadwerkelijk wordt veroorzaakt door straling en dat maakt een diagnose vaak lastig. De klachten komen langzaam opzetten en kunnen gaandeweg toenemen in veelheid en intensiteit. De Wereldgezondheidsorganisatie onderkent het bestaan van EHS, maar omschrijft dit als een ‘idiopathische overgevoeligheid voor omgevingsfactoren, toegeschreven aan elektromagnetische velden’. Het woord ‘idiopatisch’ betekent zoveel als ‘zonder bekende oorzaak’.

Patiënten die lijden aan één of meerdere klachten zoals onderstaand beschreven vinden niet altijd gehoor bij hun huisarts en/of andere reguliere artsen en voelen zich daardoor vaak gedwongen een arts in het alternatieve circuit te bezoeken. Er zijn patiënten die, alsde diagnose eenmaal is gesteld, hun klachten zien verminderen als ze stralingsbronnen zo veel mogelijk vermijden. Anderen houden ook dan nog zo veel last dat ze hun levensstijl moeten aanpassen en soms zelfs moeten stoppen met werken.

In onderstaande video vertellen drie mensen over hun ervaringen met elektormagnetische velden en hoe ze hun leven opnieuw hebben moeten inrichten.