Wat is de reden dat steeds meer mensen onbegrepen gezondheidsklachten hebben? Wat is de reden dat mensen zoveel moeite hebben zich fitter en energieker te voelen of om beter te worden? Het antwoord hierop is spininversie.

Bij een langdurige blootstelling aan straling treedt er uiteindelijk een zogenoemde spininversie op. Het is een Engelse term voor „draaien in de verkeerde richting” ( to spin= draaien, inversion= verkeerde kant). Het komt er eigenlijk op neer dat er cellen van het lichaam „verkeerd gepoold” zijn geraakt. Dit heeft vooral een grote impact op de rode bloedcellen want deze zijn dan linksdraaiend in plaats van recWat is spininversie?htsdraaiend geworden.

Het resultaat van deze spininversie is dat het transportsysteem van het bloed niet meer optimaal werkt, met als gevolg dat voedingsstoffen niet goed (meer) naar de lichaamscellen worden vervoerd en dat afvalstoffen niet goed (meer) worden afgevoerd.

Spininversie zorgt voor een lagere weerstand en een slecht werkend immuunsysteem. Met spininversie is het dus heel goed mogelijk dat je erg gezond eet en drinkt, kwalitatief goede supplementen slikt, maar dat je bar weinig resultaat bereikt. Een ander bijkomend nadeel van spininversie is dat iemand zogenoemd therapie resistent wordt voor alle (natuurlijke) behandelingen, ongeacht welk type behandeling iemand kiest om aan zijn gezondheid te werken.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

We leven echter in wereld met straling. De een is zich daar meer bewust van dan de ander en er zijn talloze onderzoeken die aantonen dat we ons zorgen moeten maken over deze soep van frequenties waar we bijna 24/7 in leven. Zo wordt steeds vaker aangetoond dat er naast thermische effecten, waar de huidige grenswaarden op zijn gebaseerd, ook subtiele biologische processen in ons lichaam worden verstoord, hetgeen steeds vaker tot een spininversie lijdt. De resultaten van deze onderzoeken plaats ik regelmatig op mijn facebookpagina. Het dilemma is, we kunnen en/of willen niet meer zonder onze leuke en handige gadgets. Daarom is de slogan van Bureau Straling Meten ook: “Feeling better in a wireless world”. We leven nu eenmaal in een wereld met straling en daar zullen we mee moeten leren leven.

Ben ik tegen mobiele telefoons, wifi en/of tablets? Nee, zeker niet. Ik maak er zelf ook dankbaar gebruik van. Er is echter wel een verschil in hoe je met deze gadgets omgaat. Een belangrijk onderdeel van de Stralingsanalyse Woning is dan ook om mensen bewust te maken van wat ze allemaal in huis hebben, wat ze nog in huis willen gaan halen én wat het effect van al deze apparaten op hun lichaam is. We hebben als het ware allemaal een “emmertje straling” in ons lichaam en daar komt elke dag bij iedereen een schepje bij. Bij de een is dat echter een klein schepje en bij de ander een grote schep, afhankelijk van waar je woont, waar je werkt en hoe gevoelig je bent.

Je kunt dan ook pas echt herstellen van je klachten als dit “emmertje straling” wordt leeg geschept én er een dikke deksel op wordt gelegd, waardoor de celcommunicatie in je lichaam, zowel binnen als buiten je huis, niet wederom wordt verstoord.

In het bos of ergens anders in de natuur overheerst de natuurlijke straling, zoals bijvoorbeeld de Schumannresonantie, boven alle elektromagnetische frequenties die 24/7 op ons lichaam afkomen. Omdat het in onze moderne woon- en leefomgeving juist andersom is ontstaan er steeds vaker gezondheidsklachten. Wibronic is het enige product ter wereld dat deze balans weer hersteld waardoor jouw lichaam eindelijk weer kan herstellen. De vele videotestimonials zijn het beste bewijs dat Wibronic anders is en onze gezamenlijke aanpak met de therapeuten uit het Netwerk van Zorg echt werkt.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Welke klachten verdwijnen als je lichaam niet meer belast is met straling?

Herstellen van fybromyalgie, de ziekte van Lyme, beter slapen en uitgeruster wakker worden. Koos van Ravestein en Ilona Karsmeijer uit Apeldoorn vertellen welke weg zij hebben bewandelt om dit voor elkaar te krijgen.

Elektromagnetisch straling blijkt volgens steeds meer onderzoeken de missing link te zijn waarom mensen moeite hebben om te herstellen en/of van hun klachten af te komen. Dit komt omdat elektromagnetische straling de celcommunicatie in je lichaam verstoort en dit lijdt steeds vaker tot een spininversie. Hierover lees je meer in het menu “verstoring celcommunicatie”.  

Soms is er echter meer aan de hand en daarom hebben we het Netwerk van Zorg opgezet. Dit is een netwerk van therapeuten die, nadat de spininversie uit je lichaam is verwijderd , veel beter andere problemen (ook) kunnen aanpakken. Samen boeken we dan ook geweldige resultaten. Maandelijks sluiten nieuwe therapeuten zich bij ons netwerk aan en bevestigen tevreden klanten dat onze aanpak werkt.

Iedereen wil het liefste die wonderpil, maar herstel kost nu eenmaal tijd en dat wordt nogal eens onderschat. De rode draad door alle testimonials is echter dat nagenoeg iedereen

  • meer rust in huis of op kantoor ervaart
  • beter gaat slapen
  • uitgeruster wakker wordt
  • fitter en energieker door het leven gaat
  • hoofdpijn verdwijnt
  • en dat er eindelijk vooruitgang wordt geboekt in je herstelproces

Beschermen tegen straling

De moderne mens, die steeds meer gebruik maakt van hedendaagse technologie zoals wifi, smartphones, tablets en bijvoorbeeld een elektrische auto, neemt ook maatregelen om zichzelf en zijn omgeving te beschermen tegen deze schadelijke straling om zodoende een nieuwe spininversie te voorkomen

Vragen die belangrijk zijn:

  • Waar in huis bevindt zich de meeste straling?
  • Wil je alleen jezelf of ook je kinderen beschermen tegen deze straling?
  • Wil je jezelf alleen thuis of ook buiten huis beschermen?
  • Wil je ook bescherming tegen spininversie

Veel mensen zijn het normaal gaan vinden dat ze niet uitgerust wakker worden, dat ze vaak moe zijn, dat ze ’s avonds om 8 uur al kapot zijn, maar leggen niet de link met straling. Dit komt omdat straling de afgelopen 20 jaar beetje bij beetje is toegenomen en de celcommunicatie in ons lichaam heel langzaam wordt verstoord. We hebben al 10-15 jaar een mobiele telefoon, maar staan er onvoldoende bij stil dat deze mobiele telefoon wel verandert is van 1G naar 4G; dat is een gigantisch verschil. 

Vroeger was het oké als je niet overal in huis wifi had, nu is het not done als je achter in de tuin of op zolder geen bereik meer hebt, dus worden overal wifiversterkers geplaatst. Een ander voorbeeld is de elektrische auto; goed voor het milieu, maar niet voor je gezondheid. Zo halen we steeds meer stralingsbronnen in huis waardoor de celcommunicatie in ons lichaam steeds vaker en heftiger wordt verstoord.

Netwerk van Zorg

Bureau Straling Meten werkt samen met zorgvuldig geselecteerde therapeuten die kennis hebben van en ervaring hebben met stralingsgerelateerde gezondheidsklachten. Deze samenwerking hebben we het ‘Netwerk van Zorg’ genoemd. We realiseren ons dat er geen superproduct bestaat dat klanten die met straling belast zijn ogenblikkelijk laat herstellen. Evenmin zijn er geen wondertherapeuten die deze klanten in een mum van tijd volledig beter maken.

Dé reden dat klanten vaak al tevergeefs de nodige therapieën hebben gedaan en zonder resultaat supplementen slikken en daarbij een gezonde leefstijl hebben zonder dat het vruchten afwerpt is spininversie.

Met behulp van het Netwerk van Zorg worden 2 belangrijke aspecten ter bevordering van de gezondheid van de klant aangepakt : de spininversie bij de klant wordt opgeheven en de therapeut lost andere belemmerende gezondheidsklachten bij de klant effectief op.

Oeps! 😕 ... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

Bewaren

Bewaren